Toote tagastamine

 1. COFFEEMASTER.EE e-poest ostetud toodetele kehtib 14 päeva jooksul tagastamisõigus. Tarbijal on õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul ning kauba peab tarbija tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest.
 2. Toote tagastamiseks või väljavahetamiseks on vajalik tootega ostmisel kaasas olnud signeeritud arve ja tootjapoolne täidetud andmetega garantiitalong.
 3. Tagastamisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse COFFEEMASTER.EE e-poe aadressil elohim.ee@gmail.com mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist. Samuti täpsustage oma e-kirjas järgmise info: tagastatav toode, originaalarve number ning tarbija arveldusarve kuhu raha tagasi kanda.
 4. Ostetud toode saab tagastada ainult siis, kui toode on tagastades täiesti kasutamata ning originaalpakendis.
 5. 14-päevast lepingust taganemise õigust, vastutab tarbijast Klient tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes (jaekaubanduse kaupluses).
 6. Tagastamisele ei kuulu arvutimängud ja arvutitarkvara.
 7. Taganemisõigus ei kohaldu võlaõigusseaduse § 53 lõike 4 kohaselt järgmistele teenustele ja toodetele:
  • tootele, mis on tarbijale üle antud suletud pakendis ja mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;
  • tootele, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;
  • suletud ümbrises audio- ja videosalvestistele või arvutitarkvarale, kui tarbija on ümbrise avanud;
  • muudele VÕS § 53 lg-s 4 sätestatud toodetele ja teenustele, mida ei ole käesolevas punktis eraldi nimetatud.
 8. Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).
 9. Raha kanname tagasi Tarbija arveldusarvele 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse saamisest.
 10. COFFEEMASTER.EE e-poel on õigus tagastatava toote transpordikulu kuni 10 EUR ulatusest kliendilt küsida ning selles mahus tagastavast summast maha võtta.

14 päevane tagastamisõigus ei kehti juriidilistele isikutele

Kõik vaidlused, mis tekivad seoses üld- ja tellimistingimustes sätestatu täitmisega, proovivad pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui pooltel ei õnnestu saavutada kokkulepet, lahendatakse tekkinud vaidlused vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Vaidluste lahendamiseks on tarbijast kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks ka Tarbijavaidluste komisjoni poole.